marknadsledande sakerhet

Marknadsledande säkerhet

Chassi i aluminium, isolerade skåp med sandwichkonstruktion och fjädrade boggieaxlar som tillsammans gör vagnen lättare, starkare och stabilare. Ett säkerhetstänk inbyggt i varje detalj – från först början. För ditt och hästens bästa.

Läs mer

oovertraffad komfort

Oöverträffad komfort

Isolerade väggar, tak och golv i aluminium tillsammans med fjädrade boggieaxlar ger jämnare temperatur, mindre kondens och en lugn, stabil färd. Lösningar som frontinlastning för avslappnad baklängesåkning och dragfri ventilation är unika komfort-innovationer för både häst och chaufför.

Läs mer

cirkular hallbarhet

Cirkulär hållbarhet

Lång livslängd och flitigt använd – det är cirkulärt! Vi bygger våra hästsläp för att de ska hålla och användas i många, många år. Ett högt nyttjande av resurser ger störst ekologisk effekt. Välkommen att bli cirkulär med Umesläp!

Läs mer

Första hästtransporten driven av 100% el

Umesläp i samarbete med Malin Baryard