hastlastbil oppen sida

Marknadsledande säkerhet

Chassi i aluminium, isolerade skåp med sandwichkonstruktion och fjädrade boggieaxlar som tillsammans gör vagnen lättare, starkare och stabilare. Ett säkerhetstänk inbyggt i varje detalj – från först början. För ditt och hästens bästa.

Läs mer

hast tjej lastbil

Oöverträffad komfort

Isolerade väggar, tak och golv i aluminium tillsammans med fjädrade boggieaxlar ger jämnare temperatur, mindre kondens och en lugn, stabil färd. Lösningar som frontinlastning för avslappnad baklängesåkning och dragfri ventilation är unika komfort-innovationer för både häst och chaufför.

Läs mer

hastlastbil skymning

Cirkulär hållbarhet

Lång livslängd och högt nyttjande av de produkter som tillverkas är det som ger bäst effekt ur perspektivet resursutnyttjande – dvs cirkulärt. På Umesläp har vi sedan starten konstant arbetat med att hålla så hög kvalitet och lång livslängd som möjligt på våra produkter. Det har resulterat i ett högt andrahandsvärde och att det är lätt att underhålla och serva våra produkter. Nu tar vi nästa steg och erbjuder flexibel korttidshyra/abonnemang av våra produkter, så att fler kan nyttja samma produkt, får tillgång till en kvalitetsprodukt till en lägre kostnad och dessutom höjer nyttjandegraden på de släp och bilar som finns på marknaden. Välkommen att bli cirkulär med oss!

Läs mer