Försäkring

När man äger ett släp är det viktigt att man har det helförsäkrat med en försäkring som täcker inre och yttre olyckor.

När man väljer försäkring till Lastbilen är det viktigt att man säkerställer att man tecknat en helförsäkring som täcker hela bilen mot inre och yttre olyckor.