”Åka baklänges – om hästen själv får välja”

Nu är det ”bevisat”, det som vi på Umesläp trott i flera år: om hästen själv får välja så åker den med rumpan mot färdriktningen. Det är tidningen Hippson som har gått igenom forskningsresultat om hur hästar helst vill åka under transporten.

Nu är det ”bevisat”, det som vi på Umesläp trott i flera år: om hästen själv får välja så åker den med rumpan mot färdriktningen. Det är tidningen Hippson som har gått igenom forskningsresultat om hur hästar helst vill åka under transporten.

Redan för tjugo år sedan kom de första forskningsstudierna som visade att hästar själva väljer att åka baklänges. Det är husdjursagronom Sara Slottner som för tidningen Hippsons räkning gått igenom forskningen på detta område.

Sara Slottner hänvisar till sju forskningsstudier, varav den senaste är från 2012. Forskarna har alltså funnit att de flesta hästar väljer att ställa sig med baken i färdriktningen, om man ger dem möjligheten. På så sätt är det lättare för dem att hålla balansen och att fånga upp bromskrafterna. Svårast att hålla balansen har hästar som står med sidan mot färdriktningen.

En annan intressant sak i Hippsons forskningsgenomgång är att lastning av häst förmodligen är mer stressande än själva transporten. Även lastningsvana hästar känner av detta.

Vi på Umesläp följer denna forskning med intresse när vi fortsätter att utveckla våra hästtransporter och lastbilar, inte minst ”bakåtåkar-vagnen” B50. En annan sak är att vi tycker att det är viktigt att föraren kör lugnt och försiktigt oavsett typ av transport bakom bilen.