Utveckling, uppgradering och expansion

Självklart ska Umesläp behålla sin position som spetsföretag när det gäller lättviktssläp och lastbilar för hästtransporter. Ständig utveckling och uppgradering av våra modeller är en del av vårt affärskoncept. 

Våra produkter ska fortsätta vara så användarvänliga som möjligt. Därför kan vi aldrig slå oss till ro utan arbetar vidare med vikten, enkelheten och designen. Vi är lyhörda för våra kunder och deras behov och följer noga vad som händer inom vårt område.

Idag verkar vi framförallt i Norden. Visionen är att våra produkter ska rulla på vägarna i hela Europa och i förlängningen även i andra delar av världen.