rise logo

Vårt cirkulära erbjudande

På Umesläp strävar vi efter att tillverka fordon som gör att kunden kan förflytta sina hästar med så låg miljöbelastning som möjligt. Det gör vi genom smarta materialval och konstruktioner, och cirkulära affärserbjudanden.

När vi konstruerar våra fordon är ett av våra viktigaste mål att de ska hålla i många år och fungera med ett så litet underhållsbehov som möjligt. Kunderna ska känna sig trygga med att när reparationer eller underhåll ändå måste utföras, erbjuder Umesläp riktiga reservdelar många decennier efter att deras hästsläp eller lastbil har tillverkats.

 
Längsta möjliga livslängd

Längsta möjliga livslängd

När vi talar om lång livslängd så tänker vi framtidsadaptiv produktdesign.

Med det menar vi att alla våra produkter ska vara attraktiva under så lång tid framåt som möjligt och undvika en allt för kort livscykel. Det säkraste sättet att lyckas med detta är förstås att ge produkterna en tekniskt lång hållbarhet. Då kan de utföra sina uppdrag problemfritt under en lång tid framåt. 

Detta är Anti-slit-och-släng. Modemässig hållbarhet såsom tidlös design är också viktigt, liksom funktionell hållbarhet som möter ny efterfrågan på en viss funktion i produkten.

Återvinning

Till vår nyproduktion finns fokus på leverantörerna om återvunnet råmaterial och en ständig eftersträvan om förbättringar i produktion samt produkt för att minimera negativa miljöeffekter. 

I samarbete med återvinningsföretag återvinns aluminium och övrigt material. Uttjänta produkter kan därför bli nya, användbara produkter. Umesläp ska också påverka branschen och kunder att göra miljövänliga val, så att produkterna blir i möjligaste mån återvinningsbara.

På så sätt gör vi både hästägare och världen en tjänst

atervinning
Umesläp är i en expansiv utvecklingsfas.Marknaden sätter ett högt tryck på våra produkter och vi har därför bestämt oss för att möta detta behov. Under 2020-2021 investerar vi bland annat i ny teknik som materialval, monteringsteknik. Allt för en mer effektiv, säkrare produktionslina med fokus som gör produkten än mer cirkulär med hjälp av materialval som bland annat gör att produktens låga vikt bidrar till mindre klimatpåverkan, samt att kvalité och arbetsmiljö sätts i fokus.Vi är därför glada att jordbruksverket är med och stöttar oss i vår satsning.