Hingstskydd

Hingstskydd

Hingstskydd med galler där ett avtagbart skydd sitter monterat som standard.
Hingstskyddet går enkelt vika undan för boxläge.