Överlucka

Överlucka med blinkers och bromsljus

Överlucka med blinkers och bromsljus.
Ventilationen är flyttad från överluckan till taket där en extra taklucka är monterad.