Sidoförflyttning

Sidoförflyttning 10 cm

Sidoförflyttningen gör att den vänstra spiltan blir 10 cm bredare.
Observera att sidoförflyttningen fungerar när man har bommar fram- och baktill